CHO THUÊ THIẾT BỊ SẢN XUẤT MEDIA

Combo Camera

Film Feeling cung cấp cho thị trường các dịch vụ Combo Camera với chi phí hợp lý nhằm hỗ trợ cộng đồng trẻ có những Set thiết bị tối ưu để nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ của cá nhân / team / ê-kíp. 

Combo Production

Film Feeling cung cấp Combo Production với những Set Cine Lens công nghệ mới phục vụ quay phim chất lượng 8k. Các Set Cine Lens đều có thể sử dụng cho các Sensor Medium Format, Full Frame, Super 35… 

BODY & LENS

Đơn giá các dịch vụ thuê lẻ Body và lens tại Film Feeling

PHỤ KIỆN & ÁNH SÁNG

Đơn giá các dịch vụ thuê lẻ phụ kiện và ánh sáng tại Film Feeling