Dịch vụ Creative

CREATIVE MARKETING

Creative Marketing là dịch vụ sáng tạo các hoạt động nội dung, hình ảnh, quảng cáo, video và nhiều hạng mục khác phục vụ cho quá trình vận hành Marketing nhằm thúc đẩy doanh số và thương hiệu của bạn.

Trong quá trình trải nghiệm Creative Marketing, Doanh nghiệp sẽ được các Creativer của Feeling Creative sáng tạo các loại hình, công việc:

Xây dựng kế hoạch chiến lược sáng tạo Marketing theo thế mạnh và định hướng của doanh nghiệp một cách toàn diện gồm: Content, Bộ ảnh, Video, Reels, Tiktok, GIF, Sale, Infographic.

Hỗ trợ tuyển dụng & đào tạo đội ngũ nhân sự Marketing ở 03 vị trí trong quá trình hợp tác.

Xây dựng Quy trình vận hành và KPI cho từng vị trí phù hợp với ngân sách và định biên nhân sự của Doanh nghiệp.

CREATIVE CAMPAIGN

Creative Campain được Feeling Creative xây dựng dựa trên các Campain Marketing như:

  • Digital Marketing Campaign (Chiến dịch Video quảng cáo Digital).
  • TVC Campaign (Quảng cáo bằng Video)
  • Influencer Marketing Campaign (Chiến dịch video có sự tham gia của các KOL)

Feeling Creative là đơn vị sáng tạo hệ thống các hoạt động sáng tạo như sáng tạo nội dung, hình ảnh, quảng cáo, video và nhiều hạng mục khác nhằm thúc đẩy doanh số và thương hiệu của bạn.

Dựa theo nhu cầu và định hướng phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Film Feeling sẽ xây dựng các chiến dịch một cách sáng tạo nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp.

CREATIVE BRAND

Creative Brand được Feeling Creative xây dựng với mục đích thúc đẩy nhanh chóng và chất lượng giai đoạn hình thành bước đầu của doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ giúp các Doanh nghiệp hoàn thành các công việc với chất lượng sáng tạo và độc quyền:

  • Xây dựng sáng tạo chiến lược Brand & Marketing theo thế mạnh và định hướng của doanh nghiệp.
  • Xây dựng và hoàn thiện -3 hạ tầng Social mà doanh nghiệp định hướng tiếp cận khách hàng
  • Tạo ra những giá trị nhận thức và cảm xúc thương hiệu
  • Dự kiến và cam kết các chỉ số theo ngân sách Quảng cáo của Doanh nghiệp
  • Hỗ trợ tuyển dụng & đào tạo đội ngũ nhân sự Inhouse trong quá trình hợp tác xây dựng Quy trình vận hành và KPI cho từng vị trí phù hợp với ngân sách, định biên nhân sự của Doanh nghiệp.
  • Feeling Creative cam kết hỗ trợ đội Inhouse của Doanh nghiệp trong 03 tháng khi dừng hợp tác.

Agency Creative & Production House

Marketing – Campaign – Brand

Liên hệ tư vấn

Cam kết của Film Feeling

1

100% tài nguyên Marketing độc quyên của thương hiệu. 100% đảm bảo tính bảo mật về tài nguyên. 01 chương trình phát sóng trên hạ tầng Truyền hình của Feeling Creative.

2

Cam kết chỉ số Traffic, Follow, View, Lead theo ngân sách Quảng cáo của Doanh nghiệp.

3

Free hướng dẫn và bàn giao data cho việc tái sử dụng tài nguyên giúp giảm chi phí marketing.

4

Free 100% xây dựng kho lưu trữ và bàn giao, hướng dẫn sử dụng trên nền tảng Google Driver giúp doanh nghiệp sáng tạo lại trên nền tảng độc quyền.

5

Hỗ trợ 100% chi phí quảng cáo các sản phẩm, thương hiệu trên các nền tảng của Film Feeling.

6

Cam kết mỗi video sẽ đạt > 30.000 trên nền tảng 02 Page của Film Feeling.

7

Hỗ trợ đội Marketing Inhouse của Doanh nghiệp trong 01 tháng sau khi dừng hợp tác.

8

Giảm 16% khi ký kết 3 tháng hoặc giảm 16% khi sử dụng dịch vụ Creative Media cho các sản phẩm TVC, Phim Doanh Nghiệp khi sử dụng 01 tháng.

Quyền lợi khách hàng